SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

mps volne miesta
gdm_volne_miesta
  Prijatie prestupom z inej strednej školy:
  Voľné miesta do 1. ročníka na šk. r. 2024/25.  
  Pre absolventov gymnázií a SOŠ:
  GRAFIK digitál. médií- 2 ročné denné štúdium.  2. kolo: prihlášky prijímame do 31.8 .24

  Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

  Partneri