SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Maturita pre DOSPELÝCH (externé štúdium) šk. r. 2024/25

prijímame prihlášky do 31.5.24

V školskom roku 2024/2025 otvárame externou formou Obchodnú akadémiu - 3 - ročné maturitné (nadstavbobé) štúdium

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com