SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Všeobecné vyhlásenie

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach alebo tretích strán zmluvne viazaných so Súkromnou strednou odbornou školou na Postupimskej 37 v Košiciach. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach.

Všetky osobné údaje získava Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.