SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pre absolventov gymnázií a SOŠ:

GRAFIK digitál. médií- 2 ročné denné štúdium. 

2. kolo: prihlášky prijímame do 31.8 .24

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice