SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Oznamy

INDIVIDUÁLNE prehliadky školy:

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu. Termín prehliadky je potrebne…
čítaj ďalej