SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Obchodná akadémia - externé štúdium

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ, zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých), zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: denná, externá (večerná pre pracujúcich: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška z odborných predmetov, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: externá (večerná: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)