SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Obchodná akadémia - externé štúdium

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých), zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: externá (večerná: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

 

POPLATKY za štúdium:

 Jednorázové zápisné:  100 EUR
 Školné (mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):  80 EUR

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

EKONOMICKO-TECHNICKÁ

Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: externá (večerná: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)