SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktuality


Letná dovolenka: 22.7.2024 - 19.8.2024

Počas letnej dovolenky nás kontaktujte e-mailom: ssos.kosice@gmail.com


Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2024/25:

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET:  
 2682K  mechanik počítačových sietí 3
 3447K  grafik digitálnych médií 3
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 1

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.


Podávanie prihlášok do 2. KOLA pre absolventov ZŠ do 1. roč. na šk.r. 2024/25:

 

  • do 12. júna 2024 – zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

EDU ID školy

100014940

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

6317M74

obchodná akadémia-bilingválne štúdium

3447K00

grafik digitálnych médií

2682K00

mechanik počítačových sietí

 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.


 

INDIVIDUÁLNE prehliadky školy pre záujemcov o 1. ročník denného štúdia pre šk. r. 2024/25

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu.

Termín prehliadky je potrebne telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Celosvetová súťaž Pink Lady Food Photografer Of the Year 2023

Úspech na medzinárodnom poli zaznamenali Alexandra Bažalovičová a Yerson Mejia v súťaži fotografie PINK lady Food Photography of the year, v kategorii 15-17 rokov. Blahoželáme! 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
 

 


Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


3. miesto nášho žiaka v súťaži Junior Internet 2022, FIIT STU BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice