SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktuality


Začiatok školského roku 2023/2024

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roku 2023/2024 sa uskutoční 04. septembra 2023 takto:

 

Spoločenská miestnosť – 08.00 hod. žiaci 2. – 5. ročníka

Spoločenská miestnosť – 09.00 hod. žiaci 1. ročníka.

 


GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ - denné pomaturitné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl - voľné miesta do 1. ročníka na šk. r. 2023/24

 

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Prihlášky na 2. kolo prijímame do 31. august 2023.

Termín a miesto zápisu na štúdium:

  • termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 alebo e-mail: ssos.kosce@gmail.com

 

Maturita pre dospelých (externé štúdium) na šk. r. 2023/24

 

Prihlášky na 2. kolo prijímame do 7. septembra 2023.

Termín a miesto zápisu na štúdium:

  • termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 alebo e-mail: ssos.kosce@gmail.com

V školskom roku 2023/2024 otvárame externou formou Obchodnú akadémiu - 3 - ročné maturitné (nadstavbobé) štúdium

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com


 

VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníka pre absolventov ZŠ na školský rok 2023/2024:

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy>>    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

 

 KÓD ODBORU:   NÁZOV ODBORU:  POČET  MIEST:
  2682K   mechanik počítačových sietí 2
 6317M74   obchodná akadémia - bilingválne  štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 2

 

Viac informácií poskytneme na tel. č. 055/6719300 alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: ssos.kosice@gmail.com

 


 

Prijatí uchádzači na denné maturitné štúdium na šk. r. 2023/2024:

 

1./ Obchodná akadémia bilingválna:

2./ Grafik digitálnych médií: 

3./ Mechanik počítačových sietí:

 


 

INDIVIDUÁLNE PREHLIADKY ŠKOLY

 

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu.

Termín prehliadky je potrebne telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

3. miesto nášho žiaka v súťaži Junior Internet 2022, FIIT STU BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice