SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Grafik digitálnych médii

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

   ART GALÉRIA ŠTUDENTSKÝCH PRÁC 

 

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie konanie (test z slovenského jazyka a literatúry a matematiky)

Podmienky štúdia: 

- študenti si nemusia nosiť vlastné notebooky, každý žiak má v škole k dispozícií stolový PC

študenti majú počas štúdia k dispozícií vlastnú licenciu Adobe Creative Cloud, ktorú môže používať aj doma

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Spôsob ukončenia štúdia: 

- maturitná skúška, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...) a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. 

Uplatnenie absolventa našej školy:

- v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, produkčných štúdiach pre 2D/3D grafiku a animácie, herných štúdiach, ako dizajnér/grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia.


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Forma štúdia: denná

Podmienky štúdia: 

- študenti si nemusia nosiť vlastné notebooky, každý žiak má v škole k dispozícií stolový PC

študenti majú počas štúdia k dispozícií vlastnú licenciu Adobe Creative Cloud, ktorú môže používať aj doma

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Spôsob ukončenia štúdia: 

- maturitná skúška z odborných predmetov, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...) a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. 

Uplatnenie absolventa našej školy:

- v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, produkčných štúdiach pre 2D/3D grafiku a animácie, herných štúdiach, ako dizajnér/grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia.