SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

oa
mps
grafik
  Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020:
  žiaci dennej a externej formy štúdia  
  NOVINKA:
  OBCHODNÁ (dvojjazyčná) AKADÉMIA so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

  Partneri