SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

OA bil
mechanik
ha
  NOVINKA: Hotelová akadémia so zameraním
  na manažment a informačné technológie Voľné miesta do 1. ročníka
  Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. roč. na odbory:
  2. kolo prijímačiek alebo prijatie prestupom z inej strednej školy ! ! !
  Prijímame ôsmakov ZŠ do 1.ročníka na odbor
  OBCHODNÁ (dvojjazyčná) AKADÉMIA so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

  Partneri