SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

OA bil
mechanik
ha
  PRIHLÁŠKY na denné maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
  nám môžete posielať do 15.5.2020 aj elektronicky na e-mail: ssos.kosice@gmail.com    
  Pre dospelých uchádzačov o štúdium:
  prihlášky prijímame do 31.05.2020 Maturitné, pomaturitné a vyššie odborné štúdium

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

  Partneri