Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Všeobecné vyhlásenie

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach alebo tretích strán zmluvne viazaných so Súkromnou strednou odbornou školou na Postupimskej 37 v Košiciach. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej 37 v Košiciach.

Všetky osobné údaje získava Súkromná stredná odborná škola na Postupimskej 37 v Košiciach od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.