Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Mechanik počítačových sietí

so zameraním na sieťové technológie

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie konanie

 

Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát CISCO CCNA Routing and Switching 1 až 4


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

2. kolo podávania prihlášok:

Prihlášky prijímame do 30. júna 2018.

Zápis na štúdium sa koná od 11. júna do 30. júna v čase od 8:00 do 15:00. Presný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300.

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov


 

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: externá
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška