SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Aktuálne info

 

1./ Študijné odbory pre šk. r. 2019/20 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2019/2020:

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 2
 3447K  grafik digitálnych médií 2
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 3
 6323K  hotelová akadémia 3
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 3
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn 1

 


 

2./ Podávanie prihlášok a zápis na štúdium pomaturitné (denná, externá forma) pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Prihlášky prijímame do 18.9.2019.

Termín zápisu je potrebné si dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300.

V šk. roku 2019/2020 otvárame nasledujúce 2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]


 

3./ Podávanie prihlášok a zápis na štúdium maturitné (externá forma), maturita pre dospelých, nadstavba:

 

Prihlášky prijímame do 18.9.2019.

Termín zápisu je potrebné si dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300.

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]