SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Všeobecné informácie

 

KÓD ŠKOLY

683 010
 

PLATBY

Výška školného sa odvíja od študijných výsledkov žiaka. Prehodnocuje sa polročne. Škola poskytuje okrem prospechového štipendia aj sociálne štipendium ako aj mimoriadne zľavy školného na základe vzájomnej dohody.

Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ.

Žiaci s vynikajúcimi študijnými výsledkami majú bezplatné štúdium.

Počas celého štúdia škola poskytuje žiakom aj bezplatné doučovanie formou konzultácií zo všetkých predmetov ako aj kurzy cudzích jazykov so zahraničnými lektormi.
 

MOŽNOSŤ STRAVOVANIA

Školská jedáleň v budove školy.