Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Grafik digitálnych médii

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie konanie (test z slovenského jazyka a literatúry a matematiky)

Do 10. apríla 2019 musí podať záujemca o štúdium prihlášku na strednú školu riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. 


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...)


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 

 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Prihlášky prijímame do 31.5.2019.

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá (večerná pre pracujúcich)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...)