Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pomaturitné štúdium

(pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl)

 

Prihlášky prijímame do 25. mája 2018.

 

V školskom roku 2018/19 ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DIZAJN - grafický a priestorový (DENNÉ štúdium)
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
MECHANIK počítačových sietí 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DAŇOVÉ SLUŽBY (diplomovaný špecialista - titul DiS) 
2 - ročné vyššie odborné štúdium pre absolventov SŠ
HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
Manažment regionálneho cestovného ruchu 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
Služby v cestovnom ruchu 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
Obchod a podnikanie 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]