Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory

OBCHODNÁ AKADÉMIA - bilingválne štúdium 
5 - ročné stredošk. štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka
ZŠ 1 trieda: anglická
HOTELOVÁ AKADÉMIA 
5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
DIZAJN - grafický a priestorový 
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ so zameraním na sieťové technológie 
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
Manažment reg. cestovného ruchu 
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DIZAJN - grafický a priestorový  DENNÉ štúdium
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
MECHANIK počítačových sietí 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DAŇOVÉ SLUŽBY (diplomovaný špecialista - titul DiS) 
2 - ročné vyššie odborné štúdium pre absolventov SŠ
HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
Manažment regionálneho cestovného ruchu 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ