Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Maturita pre pracujúcich

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2017.

Zápis na štúdium prebieha od 28. augusta do 8. septembra 2017 v čase od 8:00 do 14:00.

Počas letných prázdnin kontaktujte nás, prosím, e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

V školskom roku 2017/18 ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:

OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
Obchod a podnikanie so zameraním na manažment obchodu a cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich)
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
Služby v cestovnom ruchu 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]