SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Aktuality


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2020/2021:

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 10
 6323K  hotelová akadémia 10
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 10
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2020/21 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

10

 

Viac informácií na tel. č.:055/6719300 alebo e-mail: ssos.kosice@gmail.com

 

 


 

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium POMATURITNÉ (denná, externá forma) pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2020.

 

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí. Termíny zápisu budú včas zverejnené.

 

 

V šk. roku 2020/2021 otvárame nasledujúce 2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - denná forma, externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]


 

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium MATURITNÉ (externá forma), maturita pre dospelých, nadstavba:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2020.

 

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí.Termíny zápisu budú včas zverejnené.

 

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

 

  1.  Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma
  2.  Obchodná akadémia - externá forma

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]