SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Aktuality

 

Oznam:

 

V dôsledku mimoriadnej situácie sa zásadným spôsobom zmenila forma vyučovania v dennej i externej, forme štúdia.

Po celú dobu trvania mimoriadnej situácie pedagógovia zasielajú učivo/študijné materiály žiakom, ktorých povinnosťou je individuálne štúdium. Pedagógovia za jednotlivé predmety sú i naďalej v kontakte prostredníctvom on-line portálov, formou mailovej komunikácie, kde prebieha online výklad učiva, či samotné skúšanie (etest/audiochat/audiorozhovor). V prípade potreby a záujmu je možná komunikácia telefonicky s každým vyučujúcim, či možnosť konzultovať prostredníctvom video/audiohovoru/chat.

Klasifikácia prebieha on-line, čo znamená, že vyučujúci zapisujú známky z výstupov na internetovú žiacku knižku.

Termíny a zabezpečenie odbornej praxe pre žiakov budú priebežne aktualizované v súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie v SR.

Rovnako priebežne budú aktualizované aj termíny koncoročných porád pre maturitný ročník s čím súvisia aj zmeny termínov maturitnej skúšky.

Na základe vyhlásenia ministerstva školstva (aktualizované 24.03.2020) ostanú školy zatvorené až do odvolania, o čom rozhodol Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu koronavírusu.

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda ústne maturity, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája. K prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Napriek neľahkej, novovzniknutej situácii sa snažíme robiť všetko tak, aby bolo vzdelávanie efektívne a plnohodnotné.

Informácie priebežne aktualizujeme, preto sledujte stránku školy, facebook a internetovú žiacku knižku.

 

Všetkým Vám želáme veľa pozitívnej energie a zdravia!

 


 

 

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2020/2021:

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 10
 6323K  hotelová akadémia 10
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 10
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2020/21 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

10

 

Viac informácií na tel. č.:055/6719300 alebo e-mail: ssos.kosice@gmail.com

 

 


 

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium POMATURITNÉ (denná, externá forma) pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2020.

 

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí. Termíny zápisu budú včas zverejnené.

 

 

V šk. roku 2020/2021 otvárame nasledujúce 2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - denná forma, externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]


 

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium MATURITNÉ (externá forma), maturita pre dospelých, nadstavba:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2020.

 

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí.Termíny zápisu budú včas zverejnené.

 

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

 

  1.  Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma
  2.  Obchodná akadémia - externá forma

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]