Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Oznamy

DUEL DIZAJN o titul DIZAJN KLAN

13.12.2017  od 15:00 Výmenník Važecká, Galaktická 2397/1A, 040 12 Nad jazerom

1. a 2. MIESTO v súťaži KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017

Študenti odboru Hotelová akadémia - Marek Leško, Sabina Gašparíková a Miriam Kurdelová - sa dňa 8.11.2017 zúčastnili súťaže KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017, ktorá sa konala v Trebišove. Marek Leško sa umiestnil na 1...

2. miesto v Barmanskej súťaži

Študentky 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Miriam Kurdelová a Stanka Hospodárová - sa dňa 25.10.2017 v Prešove zúčastnili barmanskej súťaži a umiestnili sa na 2. MIESTE. Srdečne blahoželáme...