SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

OBCHODNÁ AKADÉMIA - bilingválne

 

Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2024/25    
pre študijný odbor         
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium    
                 
ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM     
  po úspešne vykonanej prijímacej skúške:    
                 
  1. 43QM3   11. 13GM1      
  2. 31RP9   12. 71AT2      
  3. 59AB8   13. 78ZE2      
  4. 87MT9   14. 46MT7      
  5. 96AD5   15. 17QF6      
  6. 64YZ4   16. 29ED6      
  7. 95DW5   17. 47YD8      
  8. 61RL9   18. 65FW2      
  9. 86GB6   19. 47MK9      
  10. 39AL5   20. 25HY8      
                 
ZOZNAM UCHÁDZAČOV NEPRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM     
z dôvodu nedostatku miesta, uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne:
                 
  21. 41AD6            
  22. 36FN5            
  23. 16ZQ9            
  24. 68WB3            
  25. 84PS6            
  26. 41DS3            
                 
ZOZNAM UCHÁDZAČOV NEPRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM     
z dôvodu, že uchádzač nevykonal prijímaciu skúšku úspešne:  
                 
  27. 41GJ7            
  28. 28NF5            
  29. 81CG2            
                 
V Košiciach 17.5.2024 Ing. Martina Ilišková          
      riaditeľka školy