SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

   
Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2024/25  
pre študijný odbor       
2682 K mechanik počítačových sietí    
               
ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM   
  bez prijímacích skúšok:      
               
  1. 71DT2          
               
ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM   
  po úspešne vykonanej prijímacej skúške:  
               
  2. 41NN1          
  3. 39PJ6          
  4. 29QJ5          
  5. 88KH6          
  6. 34YD6          
  7. 86AS5          
  8. 16RJ9          
               
ZOZNAM UCHÁDZAČOV NEPRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM   
z dôvodu, že uchádzač nevykonal prijímaciu skúšku úspešne:
               
  9. 14FR5          
  10. 98FX4          
               
Nenaplnený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka:   8
               
V Košiciach 17.5.2024 Ing. Martina Ilišková        
      riaditeľka školy