SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

 
Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2024/25
pre študijný odbor     
3447 K grafik digitálnych médií
             
ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM 
  bez prijímacích skúšok:    
             
  1. 19YJ1        
  2. 65RE2        
             
ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM 
  po úspešne vykonanej prijímacej skúške:
             
  3. 63YX7   20. 59AX1  
  4. 99DB6   21. 37CD5  
  5. 92AW2   22. 68FZ7  
  6. 97DA3   23. 28XF9  
  7. 24LN1   24. 71HP9  
  8. 79WT8   25. 63MC4  
  9. 48YD6   26. 81FG3  
  10. 85DL9   27. 25DP7  
  11. 92PN9   28. 85RR1  
  12. 29CY9   29. 43QP4  
  13. 84ZT1   30. 24RJ7  
  14. 13CD4   31. 79KE3  
  15. 29YJ7   32. 66HH9  
  16. 59YH1   33. 37HA1  
  17. 16CF5   34. 91PK7  
  18. 32TL5   35. 77QK8  
  19. 25ZF7   36. 93XE3  
             
ZOZNAM UCHÁDZAČOV NEPRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM
z dôvodu, že uchádzač nevykonal prijímaciu skúšku úspešne:
             
  37. 26TT1        
  38. 97AM8        
             
Nenaplnený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka:   5
             
V Košiciach 17.5.2024 Ing. Martina Ilišková      
      riaditeľka školy