SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2024/25

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2024/25:

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET:  
 2682K  mechanik počítačových sietí 3
 3447K  grafik digitálnych médií 3
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 1

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.