SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2023/24

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2023/24:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3

 

Viac informácií na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com