SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2020/21

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2020/21:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 2
 Hotelová akadémia so zameraním manažment a informačné technológie 2
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3