SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Prijatie prestupom do 1. ročníka 2024/25 - žiaci ZŠ

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2024/2025

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET:  
 2682K  mechanik počítačových sietí 3
 3447K  grafik digitálnych médií 3
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 1
     

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.