SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Prijatie prestupom do 1. ročníka 2023/24 - žiaci ZŠ

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2023/2024

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET:  
 2682K  mechanik počítačových sietí 2
 3447K  grafik digitálnych médií 0
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 2
     

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com