SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ MIESTA do 1. roč.

Viac informácií na telefónnom čísle 055/6719300.

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Počas letných prázdnin kontaktujte nás, prosím, e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2017/18:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Dizajn - grafický a priestorový 2
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 3
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 3
 Manažment regionálneho cestovného ruchu 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3
 Grafik digitálnych médií 2