SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Sedací nábytok

 
Vážený záujemca,

 

Identifikácia zákazky:

Profil:              JUVENTUS SLOVAKIA, s.r.o.

Zákazka:       Sedací nábytok“


        Verejný obstarávateľ SSOŠ ET si Vás dovoľuje osloviť k predloženiu cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, k zákazke Sedací nábytok“.

 

 

Ponuky predkladajte do: 29.07.2021 do 14:00hod 

E-mail: vo.ssoset@gmail.com

 

        Veríme, že sa zákazky zúčastnite a v stanovenej lehote predložite svoju ponuku.

 

S pozdravom,

 

Ing. Ébrey Silvia

poverená osoba 

na výkon VO

 

SSOŠ ET

Postupimská 37

040 22 Košice

tel: +421/ 55-6719300

email:  ssos.kosice@gmail.com