SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Verejné obstarávanie

Vážený záujemca,

Identifikácia zákazky:

Profil:              Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

Zákazka:       Sedací nábytok“

 

 


        Verejný obstarávateľ SSOŠ ET si Vás dovoľuje osloviť k predloženiu cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, k zákazke Sedací nábytok“.

 

 

V prílohe mailu Vám posielame Výzvu na predkladanie ponúk vr. Príloh (aj v editovateľnej podobe).

 

Ponuky predkladajte do: 29.07.2021 do 14:00hod 

E-mail: vo.ssoset@gmail.com

 

 

 

        Veríme, že sa zákazky zúčastnite a v stanovenej lehote predložite svoju ponuku.

 

S pozdravom,

 

Ing. Ébrey Silvia

poverená osoba 

na výkon VO

 

SSOŠ ET

Postupimská 37

040 22 Košice

tel: +421/ 55-6719300

email:  ssos.kosice@gmail.com