SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Maturita pre DOSPELÝCH šk. r. 2023/24 - prihlášky, zápis

 (externá forma, štúdium popri zamestnaní):

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2023.

 

Zápis na štúdium bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí v termíne:

  • bude včas zverejnený

 

Pozvánky na zápis posielame začiatkom júna 2023 elektronicky na e-mail, ktorý uchádzač uviedol vo svojej prihláške na štúdium.

 

Na zápis je potrebné doniesť:

  • výučný list,  resp. koncoročné vysvedčenia zo strednej školy,
  • občiansky preukaz,
  • rodný list / sobášny list,
  • registračný poplatok (zápisné) 100,- €

 

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

 


V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

1./ Obchodná akadémia - externá forma

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ekonomicko-technická

Postupimská 37

040 22 Košice