SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2022/23 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2022/2023

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 12
 3447K  grafik digitálnych médií 27
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 12
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2022/23 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn).

9

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com