SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Záujmové krúžky

školský  rok 2018/2019

Vedúci krúžku

Záujmový útvar

Mgr. Barnová Silvia

Matematika pre každého

Mgr. art. Domonkoš Macejová Radoslava

Fotografický krúžok

Mgr. Fajdelová Silvia

Klub anglického jazyka

Ing. Kovaľová Andrea

Účtovníctvo na počítači

Ing. Lojová Ľudmila

Krúžok administratívy a korešpondencie

Mgr. Mášik Andrej

3D modelovanie v ZBrush

Mgr. Mochňacká Veronika

Zmaturuj zo slovenčiny

RNDr. Oravcová Janka, PhD.

Programovanie pre každého

Mgr. art. Petruščák Vladimír

Filmovo – scenáristický krúžok

Mgr. Sabadošová Viktória

Digitálna maľba

Mgr. art. Suchanský Peter

Cykloturistika a servis

Mgr. art. Šantová Katarína

Volejbalový krúžok

Mgr. art. Štec Ľubomír

Všetko o počítačových hrách