SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Úspechy na súťažiach

 

1. MIESTO v Olympiáde PODNIKOVÝ HOSPODÁR 2020 (celoslovenské kolo):


Naša študentka odboru OBCHODNÁ AKADÉMIA bilingválna - V. Liptáková - sa zúčastnila celoslovenského kola, ktoré tento školský rok organizovala Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava so sídlom v Košiciach. Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí: ekonómie,podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti,finančnej gramotnosti.
V pomerne silnej konkurencii naša žiačka V. Liptáková obsadila 1. miesto, začo jej k umiestneniu gratulujeme. Aj táto súťaž opäť odzrkadlila, že Súkromná stredná odborná škola Postupimská Košice, sa snaží pripravovať nové produktívne hlavičky pre pracovný trh.
Ďakujeme aj organizátorom za realizáciu tejto súťaže v mimoriadnych podmienkach súčasnej situácie.

 


 

4. ročník Veľtrhu cvičných firiem

 

Študenti stredných škôl (gymnázia, stredné odborné školy) prezentovali pred odbornou porotou v rámci svojich cvičných firiem svoje podnikateľské zručnosti.

Organizátorom súťaže je Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

VÝSLEDKY:

- Polaryby, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepší katalóg
- Handaid, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepšia firma
- CAPACITA, JA Firma, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- Elite, s. r. o., SSOŠ Postupimská 37, KE - účasť
- YTA - YourTravelAssistant, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- MUSCLE CARE, s. r. o., Spojená škola, Obchodná akadémia Svidník - najlepší stánok
- DEED, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice - najlepšia prezentácia
- Shampr, Súkromné gymnázium Katkin Park, KE - účasť
- Entente, JA Firma, Gymnázium Park Mládeže, KE - účasť

 

Víťazom srdečne gratulujeme

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

V TOP10 vo finále súťaže SOCIAL INOVATION RELAY - študentky odboru Obchodná akadémia bilingválna

 

Žiačky IV. Ab triedy odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium, a to Monika Šarošiová a Alexandra Nickelová (tím INFINITIES) sa zúčastnili finále súťaže SOCIAL INOVATION RELAY - Spoločenský zodpovedné podnikanie. Žiačky sa spomedzi vyše 150 tímov, ktoré rozvinuli inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia sociálne potreby umiestnili v TOP 10 najlepších tímov so svojim nápadom vytvorenia inteligentného kočiara.
Finále sa uskutočnilo dňa 19. mája 2016 v čase od 13:00 - 15:30 a prebiehalo online formou prostredníctvom nástroja GO TO MEETING. 
 

Stručný priebeh finále: 

12:40 - 13:00 pripájanie finalistov a skúška techniky

13:00 - 13:20 uvítanie a predstavenie poroty

13:20 - 15:10 prezentácie súťažiach tímov

15:10 - 15:30 vyhodnotenie odbornou porotou

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

4. miesto v medzinárodnej súťaži Bosáková cena 2015/2016

 

Študentka 3. ročníka odboru Obchodná akadémia - bilingválne štúdium - Natália Tkáčová -  sa zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej súťaže Bosákova cena 2015/2016.

Súťaž bola určená žiakom stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o podnikateľskú činnosť. Študenti mali vypracovať ľubovoľný ekonomický projekt, podnikateľský plán, zámer alebo start-up v slovenskom, alebo českom jazyku, ktorého realizáciou sa predpokladá finančný prínos a je možné ho aplikovať v praxi. Študentka Natália Tkáčová predložila podnikateľský zámer na vytvorenie kliniky s názvom AmíraClinic - praktický lekár pre deti a dorast, s. r. o., neštátna ambulancia.

Do 10. ročníka súťaže boli prihlásené projekty zo Slovenska a Česka.  Práce hodnotili:

Ing. Rudolf Bosák - predseda
Ing. Igor Bilák, spolumajiteľ IKARO, s.r.o., Prešov
Mgr. Jozef Bardík, víťaz I. ročníka „Bosákovej ceny 2001“, spolumajiteľ viacerých firiem, Piešťany
 PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., historik, Historický ústav SAV, Bratislava
PhDr. Miroslav Sabol, PhD., historik, Historický ústav SAV, Bratislava

V rámci prvého kola hodnotenia odborná hodnotiaca komisia vybrala projekt študentky Natálie Tkáčovej do finále súťaže medzi 20 najlepších projektov z Česka a Slovenska.

Finále súťaže sa konalo v Bratislave 8. apríla 2016 na pôde Národnej banky Slovenska. Prezentácie sa zúčastnili okrem poroty aj významné osobnosti ako doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.- generálny riaditeľ NBS a JUDr. Eduard Kukan - poslanej Európskeho parlamentu.

Študentka Natália Tkáčová obsadila v konečnom hodnotení 4. miesto.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

1. a 2. miesto - XII. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločnosti vo Svidníku

 

 

Študenti štvrtého ročníka Obchodnej akadémie - bilingválneho štúdia a študenti druhého ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 02. 03. 2016 zúčastnili XII. ročníka Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločnosti o cenu riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku.
 
Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. 
 
Naši študenti IV. Ab triedy obchodnej akadémie so svojou študentskou spoločnosťou Sweet Secret, JA Firma získali 1. miesto a študenti II.B triedy manažmentu regionálneho CR so spoločnosťou Art Angel, JA Firma sa umiestnili na 2. mieste

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - 1. a 2. miesto

 

Dňa 12.1.2016 sa konalo Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa realizovalo na pôde Gymnázia Opatovskej 7 v Košiciach.

 

Študentka 1. ročníka odboru Hotelová akadémia - Miriam Kurdelová - obsadila 1. miesto v kategórií 2A.

Študent 5. ročníka odboru Obchodná akadémia bilingválna - Patrik Šteller - obsadil 2. miesto v kategórií 2B.

 

Srdečne blahoželáme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

XI. ročníka Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností vo Svidníku

Dňa 10. februára 2015 sa žiaci SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach zúčastnili Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností o cenu riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku.
 
V kategórii študentských spoločnosti obsadili naši študenti druhé a tretie miesto. 
 
Študentská spoločnosť FRIST (bilingválna obchodná akadémia) sa umiestnila na druhom mieste a spoločnosť Art Angel (manažment regionálneho CR) na treťom mieste. 
 
Prehliadky sa zúčastnilo 15 firiem reprezentovaných žiakmi z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 

 

Srdečne blahoželáme!

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Napísali o nás:

článok z Naše novinky Košice, ročník: I., číslo: 23/2014, dátum vydania: 11.11.2014

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Študentský veľtrh CVIČNÝCH FIRIEM na našej škole 2014

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 2014, ktorý je podporovaný a koordinovaný Európskou komisiou dňa 5. novembra 2014 organizovala naša škola 2. ročník Študentského veľtrhu cvičných firiem.

Na veľtrh sa prihlásilo 13 súťažných tímov z Košíc a Prešova. Každá z firiem mala za úlohu pripraviť svoj vlastný stánok tak, aby najviac vystihol charakter, pôsobenie na trhu a zameranie. Nechýbali katalógy, ktoré opisovali aktivity firmy, vizitky s údajmi firmy a veľký dôraz sa kládol na samotnú prezentáciu firmy.

 

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v tomto zložení:

1. Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. - Docent Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

2. Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. - Riaditeľka územného zoskupenia VIA CARPATIA s ručením obmedzeným pri VUC v Košiciach

3. Mgr. Boris Urbančík, manažér komunikačných zručností a kandidát primátora mesta Košice

4. Ing. Marián Keruľ-Kmec - Obchodný zástupca pre východné Slovensko firmy HUTIRA SLOVAKIA

5. Ing. Dagmar Hudecová, Contract Manager MRS/SI, Atos IT Solutions and Services, s. r. o. Bratislava,  pobočka Košice

 

Porota hodnotila firmy v troch vyhlásených kategóriách:

Najlepší stánok:

 1. VICTORY š.s. - Gymnázium Trebišovská, Košice
 2. Art angel š.s. – SSOŠ Postupimská, Košice
 3. Frist š.š. – SSOŠ Postupimská, Košice

Najlepšia prezentácia:

 1. INcome š.s. – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
 2. Polarity Reality s.r.o. – Obchodná akadémia Polárna, Košice
 3. Healthy body and mind, s.r.o. - Obchodná akadémia Polárna, Košice

Najlepší katalóg :

 1. TOP – FOTO, s.r.o. – SOŠ Košická 20, Prešov
 2. CCP, s.r.o. upratovací servis – Spojená škola – Obchodná akadémia pre žiakov s TP
 1. Crazy Land, s.r.o. - Obchodná akadémia Polárna, Košice

 

Víťazi dostali hodnotné odmeny od sponzorov súťaže. Všetky víťazné súťažné tímy boli odmenené knižnou publikáciou a ďalšími hodnotnými cenami. 

O perfektné občerstvenie a pitný režim sa po celý deň zodpovedne starali študenti odboru Hotelovej akadémie pod vedením svojich učiteľov. 

Propagáciu akcie a výrobu plagátov a diplomov mali na starosti študenti odboru Grafik digitálnych médií a Dizajn – priestorový a grafický dizajn pod vedením učiteľov odborných predmetov.

 

Po úspešnej realizácii Študentského veľtrhu sa už dnes tešíme na ďalší teda 3. ročník tejto súťaže.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Art angel š. s. - Postupimská 37, Košice

odbor: Manažment reg. cestovného ruchu

Frist š. s. - Postupimská 37, Košice

odbor: Obchodná akadémia bilingválna


 

Študentský veľtrh CVIČNÝCH FIRIEM na našej škole 2013

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 2013, ktorý je podporovaný a koordinovaný Európskou komisiou dňa 29. novembra 2013 organizovala naša škola oficiálne prvý ročník Študentského veľtrhu cvičných firiem pre všetky obchodné akadémie v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo sedem súťažných tímov. Každá z firiem mala za úlohu pripraviť svoj vlastný stánok tak, aby najviac vystihol charakter, pôsobenie na trhu a zameranie. Nechýbali katalógy, ktoré opisovali aktivity firmy, vizitky s údajmi firmy a veľký dôraz sa kládol na prezentáciu firmy.

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v tomto zložení:

1. Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. - Docent Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

2. Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. - Riaditeľka územného zoskupenia VIA CARPATIA s ručením obmedzeným pri VUC v Košiciach

3. Mgr. Jozef Andrejčák - Starosta mestskej časti Košice - Dargovských Hrdinov

4. Ing. Marián Keruľ - Kmec - Obchodný zástupca pre východné Slovensko firmy HUTIRA SLOVAKIA

5. Mgr. Lenka Prigancová - Riaditeľka SSOŠ Postupimská 37, Košice

Porota hodnotila firmy v troch vyhlásených kategóriach:

 • najlepší stánok
 • najlepšia prezentácia
 • najlepší katalóg

Víťazi dostali hodnotné odmeny od sponzorov súťaže. Všetky firmy boli odmenené za veľkú snahu a prípravu na túto súťaž odbornou literatúrou o príprave podnikateľského plánu a sladkými odmenami. O perfektné občerstvenie a pitný režim sa po celý deň zodpovedne starali študenti odboru Hotelovej akadémie pod vedením svojich učiteľov. Propagáciu akcie a výrobu plagátov a diplomov mali na starosti študenti odboru Grafik digitálnych médií pod vedením učiteľov odborných predmetov.

Túto súťaž budeme na našej škole organizovať pre Košice každoročne a už dnes sa tešíme na jej ďalší ročník.

FOTKY z akcie nájdete vo Fotogalérií.


 

Ocenenia od Krajského školského úradu

Krajský školský úrad v Košiciach udelil ocenenie:

Marekovi VARGOVI za 1. miesto obvodného kola olympiády v NEJ(kat. 2A)

Jánovi IVANČOVI za 1. miesto obvodného kola olympiády v NEJ(kat. 2C)

Júlii RONECOVEJ za 2. miesto okresného kola olympiády v ANJ(kat. 2A)

Lucii LACHOVEJ za 3. miesto okresného kola olympiády v ANJ(kat. 2A)

Srdečne blahoželáme.


Súťaž o cenu Michala Bosáka

V celoštátnej súťaži O Cenu Michala Bosáka pre stredné školy v riešení podnikateľských plánov obsadili naši žiaci v rámci Slovenska 4.miesto ako jediní finalisti z košického kraja úspešnou obhajobou projektovej práce v rodnom a v anglickom jazyku.

Na základe projektových prác škola zabezpečuje výmenné pobyty našich žiakov v zahraničných školách v Švédsku, Francúzsku, Grécku, Bulharsku, Anglicku, Nemecku, Španielsku.


Napísali o nás

Článok z Košického korzára:

Úspechy študentov a učiteľov Súkromnej obchodnej akadémie Postupimská ul. v Košiciach v celoštátnom meradle

Vyhodnotenie výsledkov 5. ročníka celoslovenskej súťaže Cena Michala Bosáka pre stredné školy v riešení podnikateľských plánov, zámerov, ekonomických projektov sa uskutočnilo 23.2.2006 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátoch amerických v SR, Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR a Zastúpením Európskej komisie v SR.

Vyhlásenie výsledkov je každoročne v budove NBS v Bratislave, kde je uložený originál desaťdolárovky s podpisom Michala Bosáka, slovenského rodáka, bývalého prezidenta First National Bank of Olyphant, Pa, USA.

Do finále súťaže najlepších dvadsiatich účastníkov v rámci Slovenska sa dostala z Košického kraja Lenka Radová, žiačka 2. ročníka Súkromnej obchodnej akadémie Postupimská ul. v Košiciach. Na obhajobách projektov sa Lenka Radová umiestnila na 4. mieste ako najmladšia účastníčka súťaže. Peknou prezentáciou svojej projektovej práce ako aj fundovanými odpoveďami na zadané otázky pri obhajobách práce v rodnom ako aj v anglickom jazyku zaujala žiačka medzinárodnú komisiu, ktorej členmi boli: Prof. Philip Tuhy – predseda, Wilkes University, Wilkes-Barre, PA, USA, Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.- Univerzita Komenského, Bratislava, Prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.- Prešovská univerzita, Prešov, Ing. Alena Sabelová, PhD.- Európska banka pre obnovu a rozvoj, Londýn, Ing. Martin Bosák, PhD. - Technická univerzita, Košice, Ing. Alexander Tarča - Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov.

Projektová práca Lenky Radovej bola odmenená hodnotnou cenou, týždenným pobytom v Moskve. Úspešnú žiačku Súkromnej obchodnej akadémie čaká v júni tohto roku bohatý program v Moskve. Okrem prehliadky nádherných pamätihodností mesta a návštevy prestížnych univerzít Lomonosovej, Stankin, GUMu, sa stretne s predstaviteľmi moskovských bánk a čaká ju aj prijatie u veľvyslancaRuskej federácie.

Úspechy mladej talentovanej žiačky Lenky Radovej odzrkadľujú tvorivú atmosféru tejto školy podporovanú tímom odborných pedagogických pracovníkov pod vedením p. riaditeľky Ing. Nadeždy Tomkovej. Škola je úspešným realizátorom už viacerých projektových prác medzinárodného rangu, ako je IES, Comenius, Sokrates, Infovek a Európskeho sociálneho fondu.

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu, programu „Druhej šance,“ začína škola v súčasnosti realizovať študijný program nového typu vzdelávania. Cieľom tohto programu je ponúknuť dospelým osobám s nedostatočnou kvalifikáciou možnosť dokončiť resp. rozšíriť si vzdelanie v ponúkaných študijných odboroch, paletu ktorých škola z roka na rok spestruje novými študijnými programami.


Michal Bosák Society udeľuje

Diplom za úspešný projekt

Lenke Radovej

V celoslovenskej súťaži pre stredné školy o Cenu Michala Bosáka 2005 nad ktorou má záštitu Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky.