SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študentské firmy

  • MašMiš

  • FRIST š.s.

  • Elit School Agency

  • CAPACITA

 


MašMiš

Študentská firma MašMiš pôsobí na našej škole v rámci stredoškolského programu Aplikovaná ekonómia od 19.12.2022. Vtedy jej bola po splnení všetkých požiadaviek vydaná zakladajúca listina neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Firma má 54 akcionárov, ktorým emitovala 87 akcií.

Predmetom jej podnikania sú vlastné výrobky: cookies, muffiny, ovocné poháre a iný tovar: koláčiky šťastia, džúsy...Výrobky boli formou a obsahom prispôsobené rôznym sviatkom/príležitostiam počas roka.

Manažment firmy predstavujú žiaci štvrtého ročníka: Erika Boháčová (prezidentka firmy, viceprezidentka výroby), Kristián Csörgö (viceprezident financií a ľudských zdrojov) a Denis Vašek (viceprezident pre marketing).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

FRIST š. s.

Predmetom podnikania študentskej spoločnosti Frist, š. s. je organizácia spoločenských akcií ako pre študentov tak aj pre učiteľov našej školy a predávanie antiskúšacích kupónov na záchranu „kože“ študenta pred odpoveďou. Našim cieľom je priniesť študentom našej školy zábavu do vzdelávacieho systému.

Účasť na súťažiach a umiestnenia:

Umiestnenie na študentskom veľtrhu cvičných firiem SSOS Postupimská – 3.miesto v kategórii najlepší stánok.

Umiestnenie na medzinárodnom veľtrhu študentských  firiem v Svidníku – 2. miesto.

Pozrite si katalóg spoločnosti: Katalóg_Frist.pdf [ 863.41 KB ]


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Elit School Agency š. s.

Na základe možnosti, ktorú nám poskytla spoločnosť Junior Achievment Slovensko sme sa ako študenti IV. Ab triedy Súkromnej strednej odbornej školy Postupimská 37 – bilingválna obchodná akadémia v Košiciach rozhodli založiť študentskú spoločnosť pod názvom Elit School Agency, š. s.

Predmetom podnikania je organizácia spoločenských akcií ako pre študentov tak aj pre učiteľov a predávanie žolíkov na záchranu „kože“ študenta pred odpoveďou. Budú to nové a originálne nápady, ktoré sa často na iných školách nevidia.

Finančné prostriedky študentskej spoločnosti budú nadobudnuté predajom akcií našej študentskej spoločnosti. Získané peniaze z predaja akcií budú našim základným imaním.

 

Účasť na súťažiach a umiestnenia:

Študentský veľtrh cvičných firiem v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania a získali sme nasledujúce ceny:

V kategórii - najlepší stánok získali 2. miesto.

V kategórií -  najlepší katalóg získali 1. miesto

 Viac informácií:  elit_school_agency.pdf [ 183.95 KB ]


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

CAPACITA

 JA firma CAPACITA ponúka chutné slané alebo sladké desiatové toasty spolu so studenými alebo teplými nápojmi. Toasty sú súčasťou cateringu aj na školských akciách, organizovaných spoločnosťou, kde okrem iného je možnosť vyhrať aj darčekové balíčky. Tieto balíčky sú v ponuke aj po celý rok. Firma  pokračuje v tradícii predaja JokerCards, teda antiskúšacích žolíkov, a takisto našim študentom požičiava školské pomôcky. To všetko robí s radosťou a za veľmi výhodné ceny.

Firma CAPACITA získala na Veľtrhu JA firiem a cvičných firiem, ktorý sa konal 23. novembra 2016 na SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach ocenenie udelené odbornou prorotou - NAJLEPŠIA FIRMA. 

 SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Odkaz na facebook >>>>>>>>