SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborná prax

Študenti SSOŠ Postupimská v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium  a obchodná akadémia vykonávajú odbornú prax na Slovensku počas tretieho, štvrtého a piateho ročníka štúdia. Študenti obchodnej akadémie - bilingválne štúdium absolvujú odbornú prax v štvrtom a v piatom ročníku po dobu dvoch týždňov v oboch ročníkoch. Prax prebieha vo štvrtom ročníku v mesiaci jún a v piatom ročníku v mesiaci september. Študenti odboru obchodná akadémia absolvujú prax v treťom a štvrtom ročníku štúdia. Študenti praxujú v podnikoch so zameraním na ich študijný odbor.

Aj v týchto podnikoch praxujú naši študenti:

 • Daňový úrad, Košice
 • INVOZ, s.r.o.
 • Obecný úrad Lastovce
 • Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
 • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Košice
 • UNION poisťovňa, a.s.
 • Sociálna poisťovňa, Košice
 • Obecný úrad, Valaliky
 • ZŠ s MŠ Slanec
 • Obecný úrad, Dlhé Klčovo
 • Územné bytové družstvo Hornád, Košice
 • Slovenská sporiteľňa, Košice
 • ZuVa travel – cestovná agentúra, Košice
 • Kameca, s.r.o. Levoča
 • BOBBY, s.r.o.
 • Marek Petrík – F.X.
 • Biskupstvo Spišské Podhradie
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice
 • Anton Chovanes – SUPEROKNÁ
 • 247 sk, s.r.o.
 • Peoples agency, s.r.o.
 • Lumix Trade, s.r.o.
 • URAM kamenosochárstvo, s.r.o.
 • AB Facility, s.r.o.
 • Obecný úrad, Jasov