SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Akcie/Exkurzie

11. kontraktačný deň 2019

Miesto: Obchodná akadémia Poprad

Študenti IV. Ab triedy sa prostredníctvom programu Aplikovanej ekonómie  zúčastnili 11. kontraktačného dňa, ktorý sa niesol v duchu uzatvárania obchodov a predaja výrobkov cvičných firiem a JA firiem. Študenti prezentovali podnikateľské aktivity svojej Ja firmy s názvom P. A. W., Ja firma. Zmerali si sily s 18timi ďalšími cvičnými firmami a Ja firmami a to v štyroch kategóriách: najprofi tím, najkrajší katalóg, najkrajší stánok, najlepšia prezentácia. Študenti sa takejto súťaže zúčastnili prvýkrát, získali nové skúsenosti a nápady do ďalších dní podnikania.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Innovation Camp v Bratislave v hotely Holiday Inn

Nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so životnou poisťovňou NN pripravili pre študentov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia skvelú príležitosť na rozvoj tvorivého myslenia vzdelávací projekt Innovation Camp dňa 18. 11. 2015 v Bratislave v hotely HolidayInn. Súťaže sa zúčastnili študenti V. Ab triedy – odbor bilingválna obchodná akadémia.

Študenti navrhovali sociálny podnik, bez potreby pravidelných dotácií zo strany štátu, či obce, ktorý by vytvoril najmenej tri nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných s portfóliom inovatívnych produktov a služieb.

Študenti pracovali v zmiešaných 6 členných tímoch a ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie zadanej úlohy z praxe a svoje výsledky potom prezentovali pred odbornou porotou. Počas práce na riešení problému mali  možnosť svoje nápady konzultovať s odborníkmi z praxe a tak sa priblížiť k fungovaniu biznis sektora a nazbierať skúsenosti so spolupráce s renomovanými odborníkmi. JA Slovensko takýmito praktickými aktivitami prepája svet škôl so svetom reálneho biznisu.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Školenie manažmentu študentov študentských firiem - JA Firma

 

Študenti, ktorí si založili študentské firmy v rámci programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu, do ktorých je škola zapojená, sa dňa 19. novembra 2015 zúčastnili školenia manažérských zručností na Technickej univerzite v Košiciach.

Školenie organizovalo JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.

Školenie bolo zamerané na základy manažérskych zručností. Priestor bol venovaný riadeniu študentskej spoločnosti a témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, timemanažment a riadenie projektov. Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Študenti za svoju účasť na školení získali certifikáty.

Študentská firma SWEET SECRET Študentská firma ART ANGELS
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice