SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Obchodná akadémia bilingválna

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 

5 - ročné bilingválne (dvojjazyčné) stredoškolské štúdium pre absolventov 9. aj 8. ročníka ZŠ
 

  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice                                    SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice                 

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ 

so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

 

Podmienky prijatia: talentové skúšky z anglického jazyka

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať aj certifikát z účtovníckeho softvéru KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená), možnosť vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku v odbore ekonomickom na úrovni C1 v poslednom ročníku ich štúdia.


Usporiadanie štúdia: 1. ročník štúdia - jazyková príprava - Triedy: anglická (druhý jazyk španielsky)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice