SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Úspechy na súťažiach

4. ročník Veľtrhu cvičných firiem

 

Študenti stredných škôl (gymnázia, stredné odborné školy) prezentovali pred odbornou porotou v rámci svojich cvičných firiem svoje podnikateľské zručnosti.

Organizátorom súťaže je Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

VÝSLEDKY:

- Polaryby, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepší katalóg
- Handaid, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepšia firma
- CAPACITA, JA Firma, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- Elite, s. r. o., SSOŠ Postupimská 37, KE - účasť
- YTA - YourTravelAssistant, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- MUSCLE CARE, s. r. o., Spojená škola, Obchodná akadémia Svidník - najlepší stánok
- DEED, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice - najlepšia prezentácia
- Shampr, Súkromné gymnázium Katkin Park, KE - účasť
- Entente, JA Firma, Gymnázium Park Mládeže, KE - účasť

 

Víťazom srdečne gratulujeme

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Medzinárodný certifikát podnikateľských zručností

 

Študenti 2. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 2.6.2016 zúčastnili záverečného testu v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

Žiaci - Lucia Nohajová, Dávid Zadružný a Matúš Fukas - úspešne zvládli záverečný test a stali sa držiteľmi certifikátu Entrepreneurial Skills Pass.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

1. a 2. miesto - XII. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločnosti vo Svidníku

 

 

Študenti štvrtého ročníka Obchodnej akadémie - bilingválneho štúdia a študenti druhého ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 02. 03. 2016 zúčastnili XII. ročníka Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločnosti o cenu riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku.
 
Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. 
 
Naši študenti IV. Ab triedy obchodnej akadémie so svojou študentskou spoločnosťou Sweet Secret, JA Firma získali 1. miesto a študenti II.B triedy manažmentu regionálneho CR so spoločnosťou Art Angel, JA Firma sa umiestnili na 2. mieste

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Celoslovenské finále súťaže "Môj projekt pre región 2015"

 

Žiačka prvého ročníka odboru Manažment reg. cest. ruchu   - Jessica Miškovová -  reprezentovala školu na súťaži jednotlivcov - Môj projekt pre región (celoslovenské finále), ktorá je postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu, výstupu z projektu. Do celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala 10.6.2015 v Banskej Bystrici, postúpila naša žiačka víťazstvom z krajského kola v Prešove. Jessica prezentovala svoj projekt, ktorého cieľom je podpora rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji prostredníctvom prezentácie prác mladých umelcov odboru grafik a dizajn z SSOŠ Postupimská v Košiciach. Žiačka by rada otvorila galériu mladých umelcov pod názvom Art Angel, kde by tieto práce boli prezentované.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Celoslovenské finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“ v rámci Globálneho etického programu Etika v podnikaní a programu Etika a podnikanie

 

 

Žiačky Kristína Vitkovičová a Erika Jaššová odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu, postúpili ako jediný tím z východného Slovenska, do celoslovenského finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“. Súťaž sa uskutočnila 21.5.2015 v sídle spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s.r.o..

 

Finále sa začalo o 10:00 predstavením trojčlennej poroty a predstavil sa aj každý zo súťažiacich. Žiaci dostali podrobné organizačné pokyny, vylosovali si poradie, v ktorom budú prezentovať a mali vypracovať v priebehu 2 hodín riešenie súťažnej štúdie. Následne každý tím odprezentoval svoje riešenie.

Súťaže sa celkovo zúčastnilo 44 tímov, ale do Bratislavy sa dostali len žiaci 7 škôl a to z Bratislavy, Myjavy, Hlohovca, Ružomberku, Piešťan, Handlovejnaše žiačky z Košíc. Študenti mali možnosť premýšľať nad inovatívnymi riešeniami prípadovej štúdie a tým mohli preukázať svoje prezentačné, komunikačné zručnosti, schopnosť argumentovať a tvoriť.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

1. miesto v krajskom kole súťaže "Môj nápad pre región 2015"

Študentka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 7. mája 2015 v Prešove zúčastnila krajského kola súťaže "Môj nápad pre región" v programe Podnikanie v cestovnom ruchu a umiestnila sa na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

XI. ročníka Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností vo Svidníku

 

Dňa 10. februára 2015 sa žiaci SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach zúčastnili Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností o cenu riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku.
 
V kategórii študentských spoločnosti obsadili naši študenti druhé a tretie miesto. 
 
Študentská spoločnosť FRIST (bilingválna obchodná akadémia) sa umiestnila na druhom mieste a spoločnosť Art Angel (manažment regionálneho CR) na treťom mieste. 
 
Prehliadky sa zúčastnilo 15 firiem reprezentovaných žiakmi z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 

 

Srdečne blahoželáme!

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Napísali o nás:

článok z Naše novinky Košice, ročník: I., číslo: 23/2014, dátum vydania: 11.11.2014

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Študentský veľtrh CVIČNÝCH FIRIEM na našej škole 2014

 

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 2014, ktorý je podporovaný a koordinovaný Európskou komisiou dňa 5. novembra 2014 organizovala naša škola 2. ročník Študentského veľtrhu cvičných firiem.

Na veľtrh sa prihlásilo 13 súťažných tímov z Košíc a Prešova. Každá z firiem mala za úlohu pripraviť svoj vlastný stánok tak, aby najviac vystihol charakter, pôsobenie na trhu a zameranie. Nechýbali katalógy, ktoré opisovali aktivity firmy, vizitky s údajmi firmy a veľký dôraz sa kládol na samotnú prezentáciu firmy.

 

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v tomto zložení:

1. Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. - Docent Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

2. Ing. Julianna Orbán Maté, PhD. - Riaditeľka územného zoskupenia VIA CARPATIA s ručením obmedzeným pri VUC v Košiciach

3. Mgr. Boris Urbančík, manažér komunikačných zručností a kandidát primátora mesta Košice

4. Ing. Marián Keruľ-Kmec - Obchodný zástupca pre východné Slovensko firmy HUTIRA SLOVAKIA

5. Ing. Dagmar Hudecová, Contract Manager MRS/SI, Atos IT Solutions and Services, s. r. o. Bratislava,  pobočka Košice

 

Porota hodnotila firmy v troch vyhlásených kategóriách:

Najlepší stánok:

  1. VICTORY š.s. - Gymnázium Trebišovská, Košice
  2. Art angel š.s. – SSOŠ Postupimská, Košice
  3. Frist š.š. – SSOŠ Postupimská, Košice

Najlepšia prezentácia:

  1. INcome š.s. – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
  2. Polarity Reality s.r.o. – Obchodná akadémia Polárna, Košice
  3. Healthy body and mind, s.r.o. - Obchodná akadémia Polárna, Košice

Najlepší katalóg :

  1. TOP – FOTO, s.r.o. – SOŠ Košická 20, Prešov
  2. CCP, s.r.o. upratovací servis – Spojená škola – Obchodná akadémia pre žiakov s TP
  1. Crazy Land, s.r.o. - Obchodná akadémia Polárna, Košice

 

Víťazi dostali hodnotné odmeny od sponzorov súťaže. Všetky víťazné súťažné tímy boli odmenené knižnou publikáciou a ďalšími hodnotnými cenami. 

O perfektné občerstvenie a pitný režim sa po celý deň zodpovedne starali študenti odboru Hotelovej akadémie pod vedením svojich učiteľov. 

Propagáciu akcie a výrobu plagátov a diplomov mali na starosti študenti odboru Grafik digitálnych médií a Dizajn – priestorový a grafický dizajn pod vedením učiteľov odborných predmetov.

 

Po úspešnej realizácii Študentského veľtrhu sa už dnes tešíme na ďalší teda 3. ročník tejto súťaže.

Po úspešnej realizácii Študentského veľtrhu sa už dnes tešíme na ďalší teda 3. ročník tejto súťaže.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Art angel š. s. - Postupimská 37, Košice

odbor: Manažment reg. cestovného ruchu

Frist š. s. - Postupimská 37, Košice

odbor: Obchodná akadémia bilingválna


Súťaž "Vitajte v našom regióne"

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSúťaž Vitajte v našom regióne je prezentáciou študentských spoločnosti v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu. Študenti prezentujú svoje inovatívne nápady v rámci propagácie svojho regiónu a priblíženie ho turistom.

 

 

 

 


Celoslovenský veľtrh

Podnikanie v cestovnom ruchu 3. miesto

získali žiaci 2.B triedy v zastúpení: Viktória Vargová, Dominika Šimonová, Ľubomíra Mochnáčová, Veronka Rauschová, Oskár Mačuga

Veľtrh sa uskutočnil v Banskej Bystrici, 22.5.2007 pod záštitou podpredsedu Národnej rady Viliama Vetešku.

 


 

Výlet - Bardejov

Exkurzia v Bardejovských kúpeľoch, kde sa študenti oboznámili s fungovaním kúpeľov, s liečebnými procedúrami, systémom stravovania a ubytovania. Navštívili kúpeľný dóm Ozón, promenádu s liečebnými prameňmi, priestor, kde sa vykonávajú jednotlivé procedúry pre kúpeľných hostí a atraktivity kúpeľného miesta.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Krakov - Osvienčim: Exkurzia za krásami, históriou a poznaním

Hlavným programom exkurzie bola návšteva koncentračného tábora Auschwitz a Auschwitz Birkenau. Oboznámenia sa so smutnou históriou tohto turistického miesta zanechala vo všetkých veľké množstvo pocitov a spomienok. Každopádne šlo o nezabudnuteľný zážitok, ktorý  si opäť zopakujeme s ďalšími históriou chtivými študentami.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice