SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Súťaže a certifikáty

Certifikát podnikateľských zručností ESP

Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.org) je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov. Študenti prostredníctvom reálnej podnikateľskej skúsenosti získajú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na to, aby si dokázali založiť svoj vlastný podnik alebo vedeli, ako sa úspešne zamestnať.

Základom je reálna podnikateľská skúsenosť počas školského roka, ktorá zahŕňa školenia, odborné semináre so skúsenými manažérmi, ako aj súťaže pre jednotlivcov a tímy. Študenti prácou v skupinách a pod vedením svojich učiteľov a biznis konzultantov zakladajú a riadia študentské spoločnosti, realizujú svoje nápady v praxi a rozvíjajú širokú paletu podnikateľských kompetencií a zručností.

Druhou časťou je nástroj sebahodnotenia študentov, ktorý mapuje ich celkový pokrok v študentskej spoločnosti. Pomocou dotazníkov študenti hodnotia svoje schopnosti a ich zlepšenie počas školského roka. Posudzovanými kľúčovými podnikateľskými kompetenciami sú kreativita, vytrvalosť, vynaliezavosť, sebavedomie, prevzatie iniciatívy, zmysel pre zodpovednosť a tímovú prácu. Pre viac info klikni na sebahodnotenie.

Záverečný test preverí podnikateľské, ekonomické a finančné vedomosti študentov, ktoré získali počas práce v študentskej spoločnosti. ESP certifikát je uznávaný malými a strednými podnikmi, ako aj medzinárodnými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami naprieč Európou. ESP platforma je priestor pre mladých ľudí, kde nájdu príležitosti pre ďalšie vzdelávanie a tréningy, pre realizáciu svojich podnikateľských nápadov či kariérny rozvoj.

SÚŤAŽ: 
"Zápisnik cestovateľa - spoznaj svet spoznáš seba"

Patríš medzi cestovateľských dobrodruhov, ktorí s radosťou a vášňou objavujú a spoznávajú svet?

Aj tebe idú na nervy dovolenky, počas ktorých len všetci vylihujú, „kapria“, nič nerobia a nikam nechodia?

V tom prípade si tu správne a my ťa veľmi radi spoznávame, pretože ľudí ako ty nikdy nie je dosť. :-)

Majú rovnaký názor na cestovanie aj tvoji kamoši a kamošky v triede?

Perfiš. :-) 

Spolu so super cestovnou kanceláriou BUBO Travel Agency sme pre tvoju triedu vymysleli fantastickú súťaž, vďaka ktorej môžeš zažiť veľké cestovateľské dobrodružstvo!

Skvelé ceny čakajú na víťaznú triedu, ale šancu vyhrať majú aj jednotlivci, vrátane pani učiteľky.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice