SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študentské firmy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

YTA – Your Travel Assistant š. s.

Sídlo študentskej spoločnosti YTA – Your Travel Assistant, JA Firma sa nachádza v triede II.B pri SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach. 

Už podľa názvu firmy – YTA – Your Travel Assistant je známe, že spoločnosť je asistentom cestovania.

Zameranie spoločnosti:

1./ Prvým je vytvorenie aplikácie pre ZSSK, a. s., čiže pre Železničnú spoločnosť Slovenska. Cieľom tejto aplikácie je zlepšenie orientácie na železniciach. Aplikácia rieši problémy študentov, či turistov na cestách.

2./ Ďalším zameraním spoločnosti je organizovanie výletov a exkurzií pre základné či stredné školy do známych destinácií a metropol Európy. Našou snahou je vytvoriť zaujímavé, zábavné a poučné akcie čo najvýhodnejšie, pričom dbáme na cenovú dostupnosť a bezpečnosť študentov. Jedná sa o výlety buď jedno alebo viacdňové.
Prvým organizovaným výletom je výlet do Kodane, hlavného mesta Dánska, pre študentov SSOŠ Postupimskej. Vďaka týmto výletom a exkurziám sa návštevy známych metropol  ako Paríž, Miláno, Rím či Londýn premenia zo sna na realitu.

Firma YTA - Your Travel Assistant získala na Veľtrhu JA firiem a cvičných firiem, ktorý sa konal 23. novembra 2016 na SSOŠ Postupimská 37 v Košiciach ocenenie udelené odbornou prorotou - NAJLEPŠIA FIRMA. 


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 ANIM COMPANY š. s.

Študentská spoločnosť Anim Company pôsobí na SSOŠ Postupimská od roku 2013. Spoločnosť je ako združenie registrovaná od 13.11.2014. Reálnu podnikateľskú činnosť vykonáva od 9.2.2015 na základe Zakladacej listiny. 

Spoločnosť sa zameriava na organizovanie akcií pre detí a seniorov. Cieľom Anim Company š.s. je organizovanie rôznych animačných aktivít pre deti ako je: Halloween, Karneval, Valentín, Veľká noc a pod. Seniorom by sme radi spríjemnili chvíle krátkym predstavením a rôznymi aktivitami ako: vyšívanie, Bingo, pečenie koláčikov atď.

Aktivity spoločnosti

Študentská spoločnosť Anim Company organizovala dňa 25.3.2015 akciu pod názvom Veľká noc pre deti zo ZŠ Postupimská. Študenti druhého ročníka v zložení Zuzana Vrabľová, Martina Daduľáková, Ema Fodorová, Ivana Krehlíková, Peter Vinca a Kevin Cupper sa postarali o bohatý program pre žiakov 1. až 4. ročníka. 

Pre deti boli nachystané rôzne animačné aktivity ako: Maľovanie vajíčok, Hľadanie vajíčok, Tvorba príbehu - Kde bolo tam bolo, Horúci balón, Sochy sochy premeňte sa, Stop dance a mnoho ďalších. 

Pod vedením animátorov deti strávili príjemný čas a dobre sa zabavili.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 ART ANGEL š.s.

Študentská spoločnosť Art Angel pôsobí na SSOŠ od šk. roku 2014/2015. Predmetom jej činnosti je otvorenie Galérie mladých umelcov - kde by boli prezentované práce študentov grafiky a dizajnu našej školy. Reálnu podnikateľskú činnosť bude spoločnosť môcť vykonávať v školskom roku 2015/2016. 

Účasť na súťažiach a umiestnenia:

Spoločnosť Art Angel v školskom roku 2014/15 získala dve ceny a to na Študentskom Veľtrhu organizovanom SSOŠ Postupimská a na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem a študentských spoločnosti v Svidníku.