SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Prax na Slovensku

Študenti SSOŠ Postupimská v odbore manažment regionálneho CR vykonávajú odbornú prax na Slovensku počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Jedná sa v oboch ročníkoch o trojtýždennú prax, kde v treťom ročníku je to v mesiaci jún a vo štvrtom ročníku sa prax uskutočňuje v mesiaci september. Študenti praxujú v prevažnej miere v podnikoch so zameraním na ich študijný odbor.

Aj v týchto podnikoch praxujú naši študenti:

 • David trade, s.r.o. - Hotel Dávid
 • CK Hechter Slovakia, spol. s.r.o.
 • Ferrorobot, s.r.o. – Hotel Ferum
 • Eurobus, a.s.
 • TALMOR Management
 • CK Ruefa CS spol. s r.o.
 • Satur Travel, a.s.
 • Agentúra ges spol. s r.o.
 • Ricco, s.r.o.
 • Irion Club, s.r.o.
 • Ema Sokoľany
 • Ghort riders, ZOO Košice
 • LAND second, s.r.o.
 • Peoples agency, s.r.o.
 • Natimo s.r.o.
 • DRACHIR, s.r.o.
 • Lumix – Trade, SPM, s.r.o.
 • Študentské kluby, s.r.o.