SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

ODBORNÉ PREDMETY štúdia: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax.

 

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

  • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
  • OMEGA - podvojné účtovníctvo
  • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo (maturita pre dospelých)

 

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

  • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
  • OMEGA - podvojné účtovníctvo
  • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.