SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Akcie/Exkurzie

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Školenie manažmentu študentov študentských firiem - JA Firma

 

Študenti, ktorí si založili študentské firmy v rámci programov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu, do ktorých je škola zapojená, sa dňa 19. novembra 2015 zúčastnili školenia manažérských zručností na Technickej univerzite v Košiciach.

Školenie organizovalo JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.

Školenie bolo zamerané na základy manažérskych zručností. Priestor bol venovaný riadeniu študentskej spoločnosti a témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, timemanažment a riadenie projektov. Bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii so svojimi rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Študenti za svoju účasť na školení získali certifikáty.

Študentská firma SWEET SECRET Študentská firma ART ANGELS
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

 

Exkurzia výrobného komplexu Nestville Park - výroba whisky

V stredu 25. marca 2015 študenti odboru Hotelová akadémia a Manažmnet reg. cestovného ruchu navštívili výrobný komplex Nesville Park v Starej Ľubovni, kde sa dozvedeli ako prebieha výroba a spracovanie zlatého nápoja menom whisky.

Oboznámili sa s historickým  spracovaním obilia až po moderné spracovanie obilia z ktorého sa whisky vyrába.

 


 

Výlet - Bardejov

Exkurzia v Bardejovských kúpeľoch, kde sa študenti oboznámili s fungovaním kúpeľov, s liečebnými procedúrami, systémom stravovania a ubytovania. Navštívili kúpeľný dóm Ozón, promenádu s liečebnými prameňmi, priestor, kde sa vykonávajú jednotlivé procedúry pre kúpeľných hostí a atraktivity kúpeľného miesta.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Krakov - Osvienčim: Exkurzia za krásami, históriou a poznaním

Hlavným programom exkurzie bola návšteva koncentračného tábora Auschwitz a Auschwitz Birkenau. Oboznámenia sa so smutnou históriou tohto turistického miesta zanechala vo všetkých veľké množstvo pocitov a spomienok. Každopádne šlo o nezabudnuteľný zážitok, ktorý  si opäť zopakujeme s ďalšími históriou chtivými študentami.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice