SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

našich absolventov:

 

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Absolvent nájde uplatnenie v IT oblastiach ako servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik – vytváranie a oprava PC sieti ,sieťový dizajnér – návrh PC sieti, bezpečnosť, riešenie problémov a údržba, taktiež aj v servisných centrách s výpočtovou technikou.

Na základe získania certifikátov Cisco CCNA 1 - 4 sa ich uplatnenie zvýši  celosvetovo a posunie ich rovno pred vstupnú bránu národných amedzinárodných IT spoločností, kde nájdu vynikajúce platové ohodnotenia budú v týchto spoločnostiach uprednostnení na základe ich odbornosti získanej u nás nadobudnutými certifikátmi.

Študenti môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti elektrotechniky a informatiky.