SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné učebne

 

Všetky formy štúdia v študijnom programe Mechanik počítačových sietí sa vyučujú v nasledovných učebniach:

 

Laboratórium MPS je vybavené špeciálne pre výučbu tohto odboru. Vybavenie laboratória demonštruje skutočné prostredie, v ktorom budú študenti pracovať a riešiť problémy spojene s výpočtovou technikou a sieťami. V laboratóriu majú študenti k dispozícii špeciálne meracie prístroje na testovanie káblov a súčiastok, špeciálne náradie na prácu a opravu výpočtovej techniky, zariadenia na simuláciu sieťovej infraštruktúry, a to od jej vytvorenia, konfigurácie až po riešenie porúch.
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Laboratórium počítačových sietí / Cisco Akadémia
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice