SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Študijný odbor je zameraný na sieťové technológie. Do učebného plánu je zahrnutý Slovenský sieťový akademický program NetAcad - Cisco Networking Academy program. Obsahom učebného plánu predmetu Odborný výcvik počas 4 rokov štúdia je štúdijný materiál (kurikulum) Cisco CCNA 1 až 4 Routing and Switching.

 

Našim denným žiakom ponúkame možnosť získať odborné vzdelanie v oblasti informačných a sieťových technológií a to v podobe medzinárodne uznávaných certifikátov CISCO CCNA Routing and Switching 1 až 4 (jedinečná možnosť ako sa stať IT - špecialistom). Certifikačné skúšky sa vykonávajú na našej strednej škole pod dohľadom certifikovaného sieťového inštruktora (vykonávanie certifikáčných skúšok je dobrovoľné).

 

CCNA má štyri moduly (stupne kvalifikácie):

  • CCNA 1 - Základy sieťových technológií

 

  • CCNA 2 - Smerovacie protokoly a koncepty

 

  • CCNA 3 - LAN prepínače a bezdrôtová technológia

 

  • CCNA 4 - technológie WAN, NAT

 

s

Žiaci začínajú vykonávať certifikačné skúšky na modul CCNA 1 v druhom ročníku štúdia (štandardná doba trvania certifikačnej skúšky modulu je individuálna, cca. 3 až 6 mesiacov).

 

Cieľom je pripraviť študentov na úspešné zvládnutie certifikovaných kurzov Cisco CCNA 1 až 4, ktorých sa študenti môžu BEZPLATNE zúčastniť počas štúdia na našej škole.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Sieťový akademický program je vyučovaný certifikovaným inštruktorom s praxou. Výučba bude prebiehať predovšetkým v laboratóriu počítačových sietí vybavenou sieťovými zariadeniami  Cisco, ktorý bol zriadený pre potreby Cisco sieťovej akadémie na SSOŠ Postupimskej 37 v Košiciach.

Implementáciou študijného materiálu  CISCO CCNA do učebných plánov študijného odboru MPS, sa spíňajú súčasné požiadavky trhu práce zo strany zamestnávateľov v oblasti IT na kvalifikovaných IT špecialistov, čo umožní našim absolventom tohto študijného odboru bezproblémovo sa umiestniť na trhu práce.

Študenti sa naučia poznávať jednotlivé PC komponenty, inštalovať ich do celku a rozpoznávať chyby, inštalovať a konfigurovať operačné systémy. Ďalej sa naučia navrhovať PC siete, rozdeľovať ich a nastavovať jednotlivé zariadenia v PC sieti, a taktiež vytvárať štruktúrovanú kabeláž pre PC siete.

Obsahom štúdia je vytváranie počítačových sietí, ich nastavenie,konfigurácia ako aj nastavovanie všetkých typov zariadení, ktoré sa v sieťach používajú. Keďže je angličtina jazykom IT špecialistov, študenti odboru majú možnosť rozšírenej výučby tohto jazyka. 

Naša škola uprednostňuje vzdelávanie formou hry, a preto poskytuje študentom odboru mechanik počítačových sietí jedinečnú možnosť fiktívnou formou realizovať sa ako architekti počítačových sietí v simulačnom softvérovom programe Cisco Packet Tracer.SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Program bol špeciálne vyvinutý na navrhovanie a konfiguráciu pc sietí. Jeho možnosti sú tak prepracované, že umožňuje dokonale postaviť celú PC sieť (poprepájať jednotlivé zariadenia, nakonfigurovať ich a overiť správnu funkčnosť celej siete), nastaviť jej bezpečnosť a použiť v sieti akékoľvek ďalšie zariadenie, ktoré sa používa v oblasti sieťových technológií. Študent má možnosť odskúšať si návrh a vytvorenie vlastnej počítačovej siete, a tým simulovať všetky typy sietí a druhov zariadení, čo je vynikajúcim základom ako sa stať IT špecialistom.