SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Cisco CCNA 3

Routing and Switching: Scaling Networks verzia 5

 

OBSAH:

 

- riešenie problémov na 1. 2. 3. a 7. vrstve sieťového modulu ISO/OSI

- schopnosť interpretovať sieťové diagramy

- prvotná konfigurácia prepínačov vrátane aktivovania vzdialeného manažmentu

- konfigurácia a overenie VLAN-niek, smerovania medzi VLAN-mi, VTP, nastavenie trunk-u a RSTP na Cisco smerovačoch

- činnosť STP a RSTP

- spravovanie Cisco konfiguračných súborov

- schopnosť identifikovať základné parametre nutné k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu