SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Cisco CCNA 2

Routing and Switching: Routing and Switching Essentials verzia 5

 

OBSAH:

 

Úvod do smerovania a doprava paketov

Zloženie smerovača – HW, SW

Routing tabuľka

Základné konfigurovanie smerovača

 

Statické smerovanie paketov u smerovačov

Konfigurácia ethernetového a sériového rozhrania

Protokol CDP

Konfigurácia statických smerov

 

Úvod k protokolom pre dynamické smerovanie

Dynamické routing protokoly – IGP, EGP

Distančné a stavové, classful a classless protokoly

Metriky a administratívne rozpätia u protokolov

Podsiete

 

Distančno-vektorové routing protokoly

Zisťovanie prepojení vo WAN

Protokoly RIPv1, IGRP, EIGRP

Routing slučky

 

Protokol RIPv1

Konfigurovanie rozhraní smerovačov

Laboratórne cvičenie na HW a v programe PT

 

VLSM a CIDR

Classful a classless adresovanie

Podsieťovanie podsietí

Návrhy VLSM adries

Protokol RIPv2

Konfigurovanie

RIPv2 a VLSM, CIDR

Laboratórne cvičenie na HW a v programe PT

 

Smerovacia tabuľka

Štruktúra

Spôsob práce, získavanie údajov

 

Protokol EIGRP

Konfigurovanie

Kalkulácia metriky

DUAL – algoritmus distribúcie update

EIGRP a VLSM

Laboratórne cvičenie na HW a v programe PT

 

Linkovo-stavové routing protokoly

Spôsob distribúcie SPF update

Vetvenie SPF algoritmu

 

Protokol OSPF

Konfigurovanie a metriky

Viacprístupové siete a DR/BDR proces výberu smerovačov

Priority výberu rozhraní, ladenie a distribuovanie default smerov