SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Cisco CCNA 1

Routing and Switching: Network Basics verzia 5

 

OBSAH

 

Počítačové siete v našom živote:

Architektúra internetu

 

Komunikácia cez pc siete:

LAN, WAN a ich spolupráca

Protokoly, OSI a TCP model všeobecne

Použitie programu WireShark na detekciu toku dát

 

Funkčnosť a protokoly Aplikačnej úrovne OSI:

OSI verzus TCP/IP model

Služby – servery, client-server, p2p

Protokoly – DNS, www, HTTP, SMTP/POP, FTP, DHCP

Protokoly – SMB, Gnutella, Telnet, SSH

 

OSI Transportná vrstva:

Protokol TCP

Protokol UDP

Adresovanie portov

 

OSI Sieťová vrstva:

Protokol IPv4, dátové polia paketov

Statické a dynamické smerovanie paketov

 

Adresovanie v sieti – IPv4:

Unicast, broadcast a multicast vysielanie

Verejné a privátne adresy, statické a dynamické prideľovanie adries

Masky podsietí, príkazy ping, Tracert a protokol ICMPv4

 

OSI Data Linková vrstva:

MAC techniky – zdieľané médium, nezdieľané médium

Topológie point-to-point, Multi-access a Ring

Dátové polia rámcov

 

OSI Fyzická vrstva:

Signalizácia a kódovanie

Medené káble

Optické káble

Bezdrôtové spojenie

 

Ethernet:

Rámec, MAC adresa

Hexadecimálne číslovanie a adresovanie

MAC prístupy, CSMA/CD, časovanie v rámcoch a medzi nimi, Backoff algoritmus

Názov tematického celku a rozvrh učiva

10,100,1000 Mbps Ethernet

Hub, prepínač a protokol ARP

 

Plánovanie a káblovanie v pc sietiach:

Vytváranie LAN spojení

Vytváranie WAN spojení

Výroba káblov

Laboratórne cvičenie na HW a v programe Cisco Packet Tracer

 

Konfigurovanie a testovanie pc sietí:

Cisco IOS, základné príkazy

Programovanie smerovačov a prepínačov pomocou CLI

Správa konfiguračných súborov

Konfigurácia rozhraní a overovanie spojenia

Monitorovanie a dokumentovanie pc sietí

Laboratórne cvičenie na HW a v programe Cisco Packet Tracer